Abans de llegir aquest apartat, convé que coneguis 1r com ens organitzem.

Si vols participar en la nostra associació activament, per començar pots fer una ullada a la secció <<Back Office>> de la nostra comunitat. Aquesta secció és un reflex dels grups que tenim conformats i que treballen offline: aquests duen a terme projectes específics, treballen sobre temàtiques concretes o desenvolupen tasques diferents dins el marc de Sinver.

A continuació t’expliquem quines opcions tens de col·laborar:

  • Per una banda tenim Grups de Treball que versen sobre una temàtica més específica (p.ex. activitats que es volen dur a terme sobre bisexualitat, o sobre feminisme, sobre salut, etc.). D’ells poden sortir propostes de projectes més grans, accions d’activisme on fer pressió en busca d’un canvi, activitats de pedagogia sobre un tema en què es vegi necessari influir, etc.
  • Per una altra banda tenim Projectes concrets en els quals es requereix voluntariat per dur-los a terme (ex. gent que cerqui informació, redactors, traductors, maquetadors, etc.).
  • I per últim, també hi ha tasques més tècniques (Comissions) relacionades amb el dia a dia de l’associació, com l’organització d’activitats o les diferents necessitats comunicatives, i que sovint necessiten un reforç (ex. muntar stands, contactar persones, buscar i reservar espais, dissenyar cartells o muntar videos, fer gestions a la web, etc.).
  • Com a persona associada, tindràs un seguit de drets, deures i beneficis que pots consultar aquí. Tenint accés a la Zona de Socis privada podràs enterar-te dels ets i els uts que manega la junta, ja que l’òrgan de govern hi penjarà en aquest espai la data i lloc de les reunions que celebri i les actes d’allò que es parli i es conclogui en aquestes trobades. També per allà es mouran demandes de voluntariat per a temes més sensibles i que requereixen la intervenció de gent més implicada i vinculada a Sinver (p.ex. participació en mitjans de comunicació, representació en determinats actes o delegacions, etc.) o tot allò que no convingui tractar públicament.

L’espai de Back Office es concep com una plataforma de comunicació interna de l’associació a l’estil d’una Intranet que posa en contacte les persones interessades en un tema en concret:

  • facilita l’organització dels membres del grup
  • dona un espai per a fer confluir idees
  • mostra a la resta de l’associació el què s’està fent i on es necessita col·laboració.

Les persones que en formin part poden decidir si aquell serà el seu mitjà per a coordinar-se, o si simplement serà un lloc que servirà com un “taulell informartiu” per informar sobre reunions, decisions preses, necessitats puntuals, etc.  L’avantatge és que és una plataforma interactiva que permet a tothom tenir un paper actiu i mostrar a la resta de Sinver en què es treballa.

El <<Back Office>> és un espai viu, dinàmic, en el qual els diferents grups poden anar apareixent o desapareixent segons les necessitats de la pròpia activitat de l’associació i que pertany als i les voluntàries Sin Vergüenza.

En tots aquests grups pots dir la teva, donar la teva opinió, i oferir-hi el teu temps i les teves qualitats més preciades. No deixis d’enterar-te de què fa cadascun i de poder aportar-hi la teva genialitat! Cadascun d’aquests Grups de Treball, projectes i comissions tindran una persona responsable a la que sempre podràs acudir per resoldre dubtes (consultable aquí).

Si veus que podries aportar quelcom i no existeix un grup on encabir la teva proposta, només li ho has de proposar a la Junta Directiva per a que ho valori! Pots escriure a tota la Junta en bloc escribint un correu a junta@sinver.org.