Documents de l’associació

Bases del concurs literari, Jocs Florals, d’aquest 2017.

Bases de la convocatoria para la participación en el proyecto artístico LGBT+ “Artxs diversxs”.

Document per a delegar oficialment el vot a les Assemblees

Estatuts de l’Associació Universitària Sin Vergüenza

Reglament de Règim Intern de Socis i Sòcies de l’Associació Universitària Sin Vergüenza

Organigrama de l’associació, curs 2016-2017

ABC de la Bisexualitat. El llibret Bi.

Projectes

 

Cartells de la campanya Hello 2010
Dissenys de xapes

Altres documents

Llibre Jornades Radicalment Feministes. La Xarxa Feminista, Ca la Dona i Grups feministes.

Jo no sóc masclista… o sí? Reflexions sobre els micromasclismes. Grup de Treball Feminismes de Consell de Joventut de Barcelona

Protocol d’actuació en casos de violències masclistes en les entitats juvenils. Grup de Treball Feminismes de Consell de Joventut de Barcelona

La Guia Dona Jove i Treballadora. Grup de Treball Emancipació i Feminismes de Consell de Joventut de Barcelona

Eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves des de l’àmbit local. Generalitat de Catalunya. Consell Comarcal del Maresme