El Sinver va començar el 2014, per iniciativa de dues de les seves sòcies, un Taller del Teatre de l’Oprimit amb força d’èxit i és una experiència que tornem a repetir aquest 2018. La primera posada en marxa del grup, com a prova pilot, ha estat el divendres 2 de febrer. En breus donarem més detalls de com inscriure’s.

El taller consta de diverses sessions a través de les quals es busca, mitjançant aquesta disciplina artística, sensibilitzar els i les participants i l’espectador/a final sobre una temàtica basada en una opressió (en el nostre cas, relacionada amb la identitat de gènere, la seva expressió, l’orientació sexual, etc.).

02022018A través dels exercicis, jocs, tècniques i formes teatrals guiats per les conductores del taller es busca que els participants s’acostin a la temàtica sobre la qual versi el taller per a conèixer les dimensions d’aquella realitat, que s’experimenta, es reflexiona, es representa, s’analitza…

En el dia de la representació final, el Teatre de l’Oprimit transforma l’espectador en protagonista de l’acció dramàtica i, “a través d’aquesta transformació, s’ajuda a l’espectador a preparar accions reals que el condueixin al propi alliberament”. L’espectador no és passiu sino que se’l convida a entrar en escena per revertir la situació d’opressió que identifica, i amb això se’l fa reflexionar sobre el tema que es vol tractar.