Per què associar-se?

  • Perquè tindràs dret a participar en el govern i les gestions, en els serveis i les comissions, i les activitats de l’associació, sempre d’acord amb les normes legals i estatutàries, així com rebre informació freqüent i actualitzada de les gestions i activitats.
  • Perquè tindràs dret a assistir i votar a l’Assemblea General, òrgan sobirà de l’associació, on es prenen les decisions més importants.
  • Perquè tindràs dret a presentar-te per ser escollit membre de la Junta Directiva o per exercir qualsevol altre càrrec de l’associació.
  • Perquè tindràs dret a exercir la representació de Sin Vergüenza tant dins com fora de l’associació.
  • Perquè tindràs dret a sol·licitar explicacions sobre l’administració i la gestió de l’Equip Directiu o dels i les responsables de l’associació.
  • Perquè tindràs accés a parts restringides de la web: la Zona de Socis.
  • Perquè tindràs descomptes en determinades activitats (sopar de Nadal, Sinvetrobada, Jornades de la FELGTB).
  • Perquè tindràs dret a tenir una còpia de les actes de les reunions i altres documents oficials.
  • Perquè com a qualsevol associació sense ànim de lucre, cal el suport econòmic i de voluntariat dels seus socis i sòcies per dur a terme els seus objectius.

Nota: per comentar als fòrums, venir a les reunions o participar a les activitats, no és necessari que siguis soci o sòcia de Sin Vergüenza.

 

Els i les membres de l’Associació Universitària Sin Vergüenza s’identifiquen i comprometen amb les finalitats de l’associació i hi participen activament per assolir-les. Paguen una quota anual de 15€ per al manteniment de l’associació, i se’ls demana que respectin els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i que vetllin pel bon nom de l’associació i no el malmetin.

 

En el següent apartat pots descobrir com associar-te.