Per associar-te has de ser o haver estat estudiant i ser major de 16 anys.

Per obtenir la condició de soci/sòcia primer hauràs de presentar una sol·licitud. Per a formalitzar-la hauràs d’enviar un correu electrònic a la Junta Directiva demanant-ho (junta@sinver.org), i hauràs d’incloure la següent informació:

 • Nom i Cognoms
 • Nick (opcional)
 • DNI/NIF
 • Telèfon de contacte (opcional)
 • Correu electrònic
 • Data de naixement
 • Universitat (si s’escau)
 • Estudis

Un cop presentada, la Junta Directiva abordarà la teva sol·licitud en la propera reunió que celebri, i posteriorment et comunicarà si t’ha acceptat com a soci/sòcia. En aquest moment podràs fer efectiu el pagament de la quota de soci/sòcia.
La quota són 12€ anuals i es renova cada curs acadèmic, és a dir, a principis de setembre.

El pagament de la quota es pot realitzar per mitjà de transferència bancària o ingrés al compte 1491 0001 25 2025902327 especificant com a concepte “quota soci/sòcia – NOM COGNOMS”.

Per a més informació consulta els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l’associació a la secció de Documents.

 

Puc deixar de ser soci/sòcia?

   Tens dues vies per deixar de ser soci:
    • La primera és notificar-ho a la Junta Directiva, que et donarà de baixa del llibre de socis. Aquesta baixa no t’exclou de seguir sent usuari de la web.
    • La segona esdevé automàticament quan es deixa de pagar la quota durant tres cursos acadèmics consecutius o alterns.