Per què associar-se?Fer-se soci
 • Perquè tindràs dret a participar en el govern i les gestions, en els serveis i les comissions, i les activitats de l’associació, sempre d’acord amb les normes legals i estatutàries, així com rebre informació freqüent i actualitzada de les gestions i activitats.
 • Perquè tindràs dret a assistir i votar a l’Assemblea General, òrgan sobirà de l’associació, on es prenen les decisions més importants.
 • Perquè tindràs dret a presentar-te per ser escollit membre de la Junta Directiva o per exercir qualsevol altre càrrec de l’associació.
 • Perquè tindràs dret a exercir la representació de Sin Vergüenza tant dins com fora de l’associació.
 • Perquè tindràs dret al préstec del material de la Biblioteca Jennifer Quiles.
 • Perquè tindràs dret a sol·licitar explicacions sobre l’administració i la gestió de l’Equip Directiu o dels i les responsables de l’associació.
 • Perquè tindràs accés a parts restringides de la web: la Zona de Socis.
 • Perquè tindràs descomptes en determinades activitats (sopar de Nadal, Sinvetrobada, Jornades de la FELGTB).
 • Perquè tindràs dret a tenir una còpia de les actes de les reunions i altres documents oficials.
 • Perquè com a qualsevol associació sense ànim de lucre, cal el suport econòmic i de voluntariat dels seus socis i sòcies per dur a terme els seus objectius.

Nota: per comentar als fòrums, venir a les reunions o participar a les activitats, no és necessari que siguis soci o sòcia de Sin Vergüenza.

Els i les membres de l’Associació Universitària Sin Vergüenza s’identifiquen i comprometen amb les finalitats de l’associació i hi participen activament per assolir-les. Paguen una quota anual de 12€ per al manteniment de l’associació, i se’ls demana que respectin els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i que vetllin pel bon nom de l’associació i no el malmetin. En el següent apartat/pestanya pots descobrir com associar-te.
Per associar-te has de ser o haver estat estudiant i ser major de 16 anys. Per obtenir la condició de soci/sòcia primer hauràs de presentar una sol·licitud. Per a formalitzar-la hauràs d’enviar un correu electrònic a la Junta Directiva demanant-ho (junta@sinver.org), i hauràs d’incloure la següent informació:

 • Nom i Cognoms
 • Nick (opcional)
 • DNI/NIF
 • Telèfon de contacte (opcional)
 • Correu electrònic
 • Data de naixement
 • Universitat (si s’escau)
 • Estudis
Un cop presentada, la Junta Directiva abordarà la teva sol·licitud en la propera reunió que celebri, i posteriorment et comunicarà si t’ha acceptat com a soci/sòcia. En aquest moment podràs fer efectiu el pagament de la quota de soci/sòcia. La quota són 12€ anuals i es renova cada curs acadèmic, és a dir, a principis de setembre. El pagament de la quota es pot realitzar per mitjà de transferència bancària o ingrés al compte 1491 0001 25 2025902327 especificant com a concepte “quota soci/sòcia – NOM COGNOMS”. Per a més informació consulta els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l’associació a la secció de Documents.

Puc deixar de ser soci/sòcia? Tens dues vies per deixar de ser soci:

 • La primera és notificar-ho a la Junta Directiva, que et donarà de baixa del llibre de socis. Aquesta baixa no t’exclou de seguir sent usuari de la web.
 • La segona esdevé automàticament quan es deixa de pagar la quota durant tres cursos acadèmics consecutius o alterns.